Resurse

Formulare utile:

  1. Fişa de administrator de reţea (.doc/.pdf)
  2. Fişa de administrator Web (.doc/.pdf)
  3. Fişa de conectare a resurselor de calcul/comunicaţie (.doc/.pdf) *
  4. Fişa pentru cont de e-mail (.doc/.pdf)
  5. Fişa pentru cont de lucru (.doc/.pdf)

* Dacă aveţi de declarat mai multe adrese MAC puteţi insera mai multe căsuţe în fişa de conectare a resurselor de calcul/comunicaţie.